Nápady pro Aničku.cz
vše o nákupu 0 Kč  0 ks

Reklamační řád

Výměna nebo vrácení zboží
Zakoupené zboží můžete zdarma vyměnit nebo vrátit a to do 14 dnů od převzetí zboží. Zboží, které chcete vyměnit či vrátit, nám předejte osobně v Brně-Kohoutovicích (po předchozí domluvě) nebo zašlete na adresu: Petra Pakostová, Libušino údolí 110, Brno, 623 00.

Pokyny pro zaslání zboží na výměnu:

  • zboží zasílejte obyčejnou zásilkou (ne dobírkou!)
  • poštovné se nevrací

Zboží musí být vráceno do 10 pracovních dnů od odeslání zprávy o zrušení objednávky nebo její části. Zboží musí být vráceno nepoškozené, neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu. Ve lhůtě 10 dnů od vrácení zboží kupujícím je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zdali není poškozeno nebo opotřebeno.

V případě vrácení zboží vracíme kupní cenu nejpozději do 10 dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím či v hotovosti. Náklady na zaslání vraceného zboží nese kupující.

Reklamace

Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při jeho převzetí nemá vady. Prodávající odpovídá kupujícímu i za později vzniklé vady, které prodávající způsobil porušením své povinnosti. Právo kupujícího z vadného plnění zakládá i vada, kterou má zboží při jeho převzetí, byť se projeví až později. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí Zboží, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že Zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

Na zboží je poskytována záruka v délce trvání 24 měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v záruční době. Záruka se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jejím obvyklým užíváním, na vady vzniklé nevhodným používáním zboží nebo na poškození zboží způsobená kupujícím.


Zboží, u kterého se v době záruky vyskytla vada, můžete předat k reklamaci buď osobně nebo zasláním na adresu obchodu. Při zaslání zboží k reklamaci vždy přiložte popis vad.

Do 30 dnů od převzetí reklamovaného zboží Vás vyrozumíme o způsobu vyřešení reklamace (přijetí/nepřijetí reklamace, výměna/oprava zboží). Náklady na zaslání zboží k reklamaci nese kupující.